Verzekeringen

Verzekeringen regelen is voor veel mensen niet bepaald een hobby, maar het is van groot belang voor deelnemer en organisator dat dit wel goed is geregeld. In de Algemene Voorwaarden is beschreven hoe de deelnemer zich behoort te verzekeren en hoe de organisatie is verzekerd. Om echter onduidelijkheid te voorkomen, is op deze pagina dit verhaal uitgebreider verteld.

 

Verzekering Organisatie

Als organisator van een rit of evenement is het belangrijk dat de organisatie voldoet aan de juiste verzekeringen. In Nederland bestaat de organisatie NHRF (Nederlandse Historische Rally Federatie). Dit is een overkoepelende organisatie die zekerheid biedt voor aangesloten leden (organisaties). De Rallymeester is als lid aangesloten bij de NRHF en is hierdoor verzekerd tijdens het organiseren van ritten en evenementen. 

Verzekering Deelnemer

In de Algemene Voorwaarden staat dat de deelnemer goed verzekerd moet zijn tijdens deelname aan een rit of evenement. Vaak is een basis WA-verzekering onvoldoende, omdat deze schade door deelname aan een wedstrijd uitsluit. Daarom is het voor de deelnemer belangrijk om bij de verzekering aan te geven dat u deelneemt aan een historische rally. De eerste aansprakelijkheid is namelijk altijd voor de deelnemer. Als extra zekerheid biedt de NHRF een secundaire WA-verzekering voor deelnemers die rijden bij een organisatie die is aangesloten bij de NHRF. Dit geldt dus voor deelnemers bij rally's van de Rallymeester.